Qendrim Husaj , Nderim Haxhiaj


You are not connected. Please login or register

Hadithe të tjera të Resulull-llahit s.a.w

Go down  Message [Page 1 of 1]

1 Hadithe të tjera të Resulull-llahit s.a.w on Sat Oct 10, 2009 2:17 am

QeNdRiM

QeNdRiM
.
.
1 - Përcillne atë që e dëgjoni prej meje dhe thoni vetëm të vërtetën! Kush gënjen për mua, tashmë për të është ngritur një shtëpi në xhehennem në të cilen do të banojë.

2 - Islami është fe e pastër, andaj bëhuni edhe ju të pastër! Në xhennet do të mund të hyjë vetëm i pastërti.

3 - Edokoni fëmijët tuaj më këto tri cilësi: - ta duan Pejngamberin, - ta duan famijlen e Tij, dhe të mësojnë Kur'anin.

4 - Nderon njerëzit e dijshëm, sepse ata janë trashëgimtarët e pejngamberëve. Ai që i ndëron ata me të vërtetë e ka nderuar All-llahun dhe pejngamberin e Tij.

5 - Mos i nderpreni lidhjet reciproke, as mos ja ktheni shpinën njëri-tjetrit, dhe bëhuni, o robër të All-llahut, vëllezër të mirëfilltë. Për muslimanin nuk është e lejuar të jetoj në hidhërim me vellain e tij më tepë se tri ditë.

6 - Nuk ka ngrënë askush kurrë ushqim më të mirë se ushqimi që ha njeriu prej punës së duarve të tij.

7 - Kush pendohet para se të lind Dielli në perëndim, Allahu ia pranon pendimin.

8 - Vallahi nuk beson (ka përserit tri herë). Ai prej të cilit nuk është i sigurt fqiu i tij nga të këqijat e tij

9 - Kush nuk bënë mëshirë, atij nuk i bëhët mëshirë.

10 - Më të vërtetë më i zgjedhuri nga ju është ai që ka moralin më të mirë.

11 - Turpi nuk sjell tjetër përveç të mira. Kurse kur nuk turpërohesh, bëjë ç'të duash.

12 - Kush sheh një turp dhe e mbulon atë, është sikur ta ngjallë një të vdekur (të varrosur).

13 - Nuk mbush njeriu gjë më të keqe se barkun e tij...

14 - Kush e zgjatë rroben e tij nga mendjemadhësia, Allahu nuk e shikon atë Ditën e kiametit

15 - Nuk ka besuar askush prej jush, derisa vellait të vet nuk i dëshiron atë që dëshiron për vete.

16 - Një ecje e mëngjesit apo një ecje e mbrëmjes në rrugën e All-llahut është më e mirë se bota dhe çdo gjë në të.

17 - Transmetohet nga Aisheja r.a. se ka thënë: “Erdhën disa njerëz nga beduinët tek i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. e i thanë: “A i puthni ju fëmijët tuaj?” Tha: “Po”. (Ata) Thanë: “Ne, pasha All-llahun, nuk i puthim!” I Dërguari i All-llahut s.a.v.s. tha: “C,ka mund t'ju bëjë, nëse All-llahu e ka shkëputur mëshirën nga zemrat tuaja”.

18 - “Urdhëroni fëmijët tuaj për (të falë) namaz kur t'i kenë shtatë vjet, kurse detyroni me forcë kur t'i bëjnë dhjetë vjet dhe ndajini në shtrat”.

19 - “Banorë të Xhennetit janë tre persona: udhëheqësi i drejtë që u përmbahet këshillave, njeriu i mëshirshëm zemra e të cilit është e butë për çdo të afërm dhe për çdo musliman, si dhe njeriu i pastër e i ndershëm, i cili ka shumë fëmijë”.

20 - Umer ibnu Ebi Selem r.anhuma thotë: “Isha fëmijë dhe nën mbikëqyrjen e Pejgamberit s.a.v.s. në shtëpinë e tij. Njëherë, para se t'ia fillojmë ushqimit, zgjata dorën në një enë të ushqimit, por Pejgamberi s.a.v.s. më tha: “Djalosh, thuaj 'Bismillah', përmende emrin e All-llahut, ha me dorën e djathtë dhe ha para vetes”.

21 - Muslimanit, të cilit i vdesin tre fëmijë para se ta arrijnë moshën e pjekurisë (bylyk), All-llahu xh.sh. do ta çojë në Xhennet për shkak të dashurisë dhe mëshirës së tij ndaj fëmijëve.

22 - Kur vdes njeriu, sevabet i pushojnë t'i arrijnë, përveç në tri raste: sadakasë së përhershme, diturisë prej të cilës ka dobi njerëzia dhe fëmijës së mirë i cili lutet për të.

23 - Mos e mallkoni veten, mos i mallkoni fëmijët tuaj, mos mallkoni pasurinë tuaj. Mos ja qëlloni çastit në të cilin All-llahu lutësit ia plotëson çdo gjë të kërkuar, që edhe mallkimit tuaj t'i përgjigjet.

24 - Nga Nu'man b. Beshiri r. anhuma transmetohet se babai i tij ka shkuar te i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. dhe i ka thënë: “Vërtet unë e kam dalluar veçan këtë birin tim, djaloshin (me një rob)”. I Dërguari i All-llahut s.a.v.s. ka thënë: “A e ke dalluar (me dhuratë) veçan çdo fëmijë tëndin, siç ke bërë me këtë?” Babai im u përgjigj. “Jo!” Atëherë i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. ka thënë: “Ktheje atë (dhuratën) nga ai!”

25 - Për All-llahun njeriu më i neveritshëm është ngatërrestari.

26 - All-llahu s'do t'ia pranojë pendimin atij që vret besimtarin me pa të drejtë.

27 - All-llahu nuk do t'i pranojë veprate atij i cili qet bid'ate, derisa të heqë dorë nga ato.

28 - Vepër më e dashur tek All-llahu pas kryrjes së farzeve është t'i gazmosh muslimanët.

29 - Vepër më e dashur tek All-llahu është të ruajsh gjuhën.

30 - Xhamitë janë vendet më të dashura të All-llahu.

31 - Më i dashuri rob tek All-llahu është ai që ka edukatën më të mirë.

32 - Më i dashuri rob tek All-llahu është ai që i sjell më shumë dobi famijles së tij.

33 - Më tepër friksohem për ithtarët e mi nga munafiket që i zbukurojnë fjalët.

34 - Pas ngrënies kujtonie All-llahun dhe falni namaz, dhe mos shkoni mënjëherë të fleni, ashtu që zemra të mos u bëhet e ashper.

35 - Fat të madh për njeriun paraqesin katër mirësitë në vijim: gruaja e ndershme dhe shpirtdelirë, fëmijët e dëgjueshëm, miqtë e sinqertë dhe sigurimi i idares(furnizimit) në vendin e vet.

36 - Më i pikëlluari në Ditën e Gjykimit do të jetë ai njeri që i është mundësiar të nxëjë dije në këtë jetë e ai s'e ka bërë atë: dhe ai që i ka mësuar të tjrët dhe ata e kan dhe ata e kan shfrytëzuar atë dije kurse ai jo!

37 - Dënimi më i rëndë i All-llahut në Ditën e Gjykimit do t'i mbërrijë ata të cilët kanë konsideruar se mundt të imitojnë krijimin e All-llahut.

38 - Dënimi më të rëndë në Ditën e Gjykimit do ta shijojë ai i cili ka kaluar ditët në sorollatje- duke bredhur kot.

39 - Frikësohu prej All-llahut kudo qofsh! Pasi të keshë bërë një të keqe, bëne një të mirë, që do ta fshijë të keqen. Me njerëzit sillu mirë dhe me shpirtmirësi.

40 - Ndalni fëmijët tuaj të mos dalin nga shtëpia me rënien e territ, sepse ajo është koha kur shejtanet shprendahen (nëpër botë).

41 - Kur dëshiron të bëshë diçka mendoje mirë e mos u ngut derisa All-llahu të të tregojë si të dalish nga vështërsite.

42 - Kur të duash të përmendish të metat e dikujt, atëherë më mirë kujtoji të metat dhe mangësitë tua.

43 - Kur njeriu s'i lutet All-llahut për prindërit e vet (qofshin të gjallë apo të vdekur) atij do t'i nderpritet rizku.

44 - Nëse fëmijës suaj i vëni emrin Muhammed, nderonie dhe bëni vend të mirë në shoqëri dhe mos e fyeni.

45 - Kur të pini ujë pini më gëllënka të lehta e jo më gëllënka të mëdha, sepse pirja e tillë shkakton sëmundjen e mëlçisë.

46 - Gruaja, që rregullisht i falë pesë kohët e namazit, e agjëron muajin e Ramazanit, e mbron nderin e saj dhe i nënshtrohet burrit të sajë, do t'i thuhet: hyn në Xhennet nga cila derë të duash.

47 - Mbasi të falni sabahun, mos fleni më, kështu e lini pasdore kërkimin e rizkut.

48 - Kur dikush therë kurban, një hise nga mishi i tij le ta lërë për nevojat e tij.

49 - Nëse do të jeshë i detyruar që të kërkosh diçka, drejtohu njerëzve të mirë.

50 - Të All-llahu, prej emrave tuaj, më të dashur janë: Abdullah dhe Abdurr-rrahman.

51 - Në mesin e njerzëve më të afërt tek All-llahu radhitet ai që i pari jep selam.

52 - Duaja ështé ibadet i vërtetë.

53 - Betimi i rrejshëm shërben për ta shitur mallin, por edhe fitimin e zhduk.

54 - Shejtani qarkullon nëpër trupin e njeriut si gjaku. Kini kujdes! Ngushtonja kalimin me uri dhe etje.

55 - Njeriu mund të jetë i privuar nga nafaka për shkak të mekateve të bëra.

56 - All-llahu i jep njeriut sipas mundit dhe përpjekjeve të tij.

57 - All-llahu s.v.t. e njeh të padenjë atë, i cili para vëllerzërve del i mrrolur.

58 - All-llahu s.v.t. e don atë që kur e bënë një punë e përsosë atë.

http://nektariivulosur.tk

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

 
  •  

Forum create on Forumotion | © PunBB | Free forum support | Contact | Report an abuse | Forumotion.com